Maria Ulfa, S.Pd.
NIK: 351719******0001
NIP: 201507010
NUPTK: 9455768669130123
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L: Jombang, 23/11/1990
Agama: Islam
Pendidikan: S1
Jurusan: Pendidikan PKn
Status: GTY
Jenis GTK: Guru Kelas
Alamat : Rejoso - Peterongan

08564513XXXX